Adrián Nagy - ADOREX

Názov a sídlo prijímateľa

Adrián Nagy – ADOREX

991 28 Dolinka 182


Stručný opis projektu

Realizáciou hlavnej aktivity projektu bude zabezpečená inovácia pôvodného výrobného procesu.

Inováciou výrobného procesu bude dosiahnutá výroba nových typov produktov s výrazne efektívnejšou

formou výrobného procesu, čím sa zvýši konkurencieschopnosť našej spoločnosti.

Výsledkom realizácie projektu bude okrem zabezpečenia inovácie výrobného procesu aj navýšenie pracovných miest

o 3 zamestnancov a uvedenie troch nových produktov na trh, ktoré by bez realizácie daného projektu nebolo možné vyrábať.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk