Adrián Nagy - ADOREX

Tento Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Adrián Nagy – ADOREX

Hlavný cieľ projektu

Vďaka inováciám výrobných procesov budú inovované produkty bezpečnejšie, vyššej kvality a budú spĺňať stále náročnejšie kritéria národného i globálneho trhu. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu zamestnanosti, vytvoria sa 3 nové pracovné miesta.

Čítajte ďalej o našej spoločnosti